Настройки для людей с ограниченными возможностями

מרכז השיקום של פניקס

התמכרות לאלכוהול ותהליך גמילה

Alcohol Detox התמכרות לאלכוהול ותהליך גמילה אלכוהול נחשב לאחד מסוגי ההתמכרויות הנפוצים בעולם, וככל הנראה גם הנפוץ ביותר. למעשה, האלכוהול מתפקד כסם לכל דבר ועניין, למרות שרבים אינם מחשיבים אותו כסם. זאת, בין היתר בשל העובדה שאלכוהול נחשב חוקי במרבית מדינות ...