Настройки для людей с ограниченными возможностями

התמכרות למתדון

גמילה ממתדון

Methadone Addiction Treatment קצת על מתדון מתדון (אפואיד סינתטי),נחשב לסם נרקוטי, אשר התמכרות אליו עלולה להוביל להשלכות רבות וקשות. על פניו, המתדון שונה מבחינה כימית מסמים מוכרים דוגמת הרואין ומורפין, אולם בפועל הוא משמש כסם נרקוטי לכל דבר ועניין. המתדון הינו משכך ...