Настройки для людей с ограниченными возможностями

הרואין

התמכרות להרואין ותהליך גמילה

Heroin Detox קצת על הרואין הרואין נחשב לאחד הסמים המוכרים בעולם, אם לא המוכר ביותר. נתונים מראים כי הרואין מהווה גורם התמכרות מרכזי ביותר ברחבי העולם, ולצערנו לא אחת רבים מאבדים את חייהם בשל ההתמכרות לסם זה. לא זו בלבד, בשנים האחרונות עולה באופן דרסטי מספר ...