Настройки для людей с ограниченными возможностями

הליך הגמילה מהסמים

גמילה מסמים

גמילה מסמים קשים. גמילה מסמים קלים. התמכרות לסמים, פוגעת באיכות החיים, מובילה לביצוע פעולות הרסניות, גורמת להתרחקות מבני המשפחה ומהחברים, למצבים נפשיים נמוכים ובמקרים קשים היא אף עלולה לסכן את חייהם של המכורים (ושל הנמצאים בסביבתם). האור בקצה המנהרה ...