Настройки для людей с ограниченными возможностями

גמילה מאופיאטים

גמילה מאופיאטים. התמכרות לאופיאטים

Opiate Addiction Treatment אופיאטים הינם תרופות אשר מסייעות להקל על הכאב. את האופיאטים נוטלים לא אחת בעת נסיונות להיגמל מהתמכרויות מסוכנות כאלו ואחרות. מטרת נטילת חומרים אופיאטים היא כאמור להקל על הכאב הנלווה לאותם ניסיונות גמילה וכאבים נוספים, אולם באם נוצר מצב של התמכרות, ...