fbpx
Настройки для людей с ограниченными возможностями

קבוצות תמיכה פסיכולוגית למשפחות של מכורים

יותר ויותר משפחות מרגישות צורך לקבל הסבר ומידע על מחלת ההתמכרות, איך היא מתבטאת, מה התסמינים שלה ואיך לעזור לאדם מקורב שסובל מהמחלה הזאת.

במרכז שלנו אנחנו מקבלים יותר ויותר פניות טלפוניות מבני משפחה ומקרובים של מכורים עם בקשות עזרה.

אנחנו מבינים – חוסר מידע לא רק מחזיק משפחות בפחד מתמיד ואי ידיעה אלא גם גורם לסבל נוסף מטעויות בלתי נמנעות ולכישלונות במגע עם אדם יקר שסובל מהתמכרות.

חוסר ההבנה של דרכי סיוע ושל אופן התנהגות גורם לפעמים להשלכות בלתי הפיכות.

שיחת טלפון אחת לא מספיקה, יש צורך בטיפול מקצועי קבוע.

קבוצת תמיכה פסיכולוגית שבועית למשפחות של מכורים "אל אנון"!

מהסיבות האלה מרכזנו "פניקס" החליט להקים קבוצת תמיכה פסיכולוגית שבועית למשפחות של מכורים "אל אנון" שכוללת:

  1. תכנית 12 צעדים.
  2. קבוצות הסברה בנושאים של התמכרות ותמיכה בקרובים למכור.
  3. קבוצות רפואה פנימית.
  4. סדנאות.
  5. נאומים.
  6. חינוך משפחתי.

ועוד מגוון קבוצות הסברה, לימוד ורפואה פנימית.

אנחנו מוכנים לעזור בדרך מקצועית ובחינם לכל המשפחות והקרובים של מכורים לחזור לחיים בטוחים, שקטים ובריאים מבחינה רגשית, ללא פחד.

אנחנו נשמח לראות אתכם!

כל יום רביעי בשעה 17:00 ,הכתובת: רחוב דרבלה 4 ב', ראשון לציון.

תפנו אלינו בטלפון: 054-8659590, 052-8437690