fbpx
Настройки для людей с ограниченными возможностями

התמכרות לטרופיקאמיד. מרכז גמילה טרופיקאמיד.

מרכז גמילה מהתמכרות

זהירות! טרופיקאמיד הוא סם!

אין זה סוד שבבית מרחקת רגיל ניתן להשיג מספר סוגים של תכשירים רפואיים המשמשים לטיפול במחלות.
לאחר גל של שימוש לרעה בתרופות הללו הם נכנסות לרשימה שחורה ומונפקות לפי מרשם בלבד.
אך עם הזמן מושקים תכשירים חדשים והמצב חוזר על עצמו.

סם טרופיקאמיד. התמכרות לטרופיקאמיד

אחד המכשירים האלה הוא סם טרופיקאמיד, לכאורה תכשיר תמים המשמש לביצוע בדיקות עיניים.
הסם מפסיק להיות תמים לאחר שמכור במקום להשתמש בו להרחבת אישונים (כדי שאישוניו המכווצים לא יסגירו את דבר הצריכה) ומתחיל להזריק טרופיקאמיד לווריד.

השלכות של הזרקת טרופיקאמיד לווריד

התמכרות לטרופיקאמיד מתפתחת תוך מספר הזרקות. כל מנה של טרופיקאמיד עלולה להיות אחרונה.
בראש ובראשונה מכור מפתח רתיעה מאור יום אשר גורם לו לכאבי עיניים, ראייתו נחלשת, כלי דם נפגעים ובמקומות שנפגעו נוצרים קרישי דם. היעדר זרימת דם גורם לריקבון.
התמכרות לטרופיקאמיד מתפתחת בצורה מהירה מאוד.
יחד עם זאת קיימות שיטות לגמילה וניקוי הגוף לאחר השימוש בסם טרופיקאמיד.

ניתן לפנות למרכז השיקום "פניקס". אנו נסייע להיגמל טרופיקאמיד.