fbpx
Настройки для людей с ограниченными возможностями

אכסניה

המטרה של יצירת אכסניה במרכז שיקום "הפניקס" היא הצורך לבנות גשר בטוח בין טיפול אינטנסיבי (שיקום) לבין חזרה לחיים חברתיים.

אכסניית השיקום מורכבת מצוות יועצים מוסמכים וקבוצת תמיכה שתסייע לאדם להתחיל את המסע שלו בחיים החדשים שלו ללא צורך להיתמודד עם כל הקשיים של החיים החברתיים.

 לעזור לקבל את ההחלטה הנכונה לבחירת עבודה, לימודים ותכנון החיים החדשים יסיעו בבעיות הנובעות מחובות בית משפט והתדיינות משפטית אחרת.

 האכסניה היא הגשר שדרכו האדם יהפוך לעצמאי באחריות ובבטחה לצעוד לחיים חברתיים הגונים ואיכותיים עם האמונה והכתף של אנשי המקצוע והחברים.