fbpx

מרכז גמילה פניקס

ביאנה- מנהלת אדמיניסטרטיבית בפניקס

ביאנה- מנהלת אדמניסטרטיביתביאנה- מנהלת אדמיניסטרטיבית בפניקס

ד"ר שיינין לאוניד – בעל PhD במדעי רפואה, פסיכיאטר-נרקולוג, חבר האיגוד הבינלאומי למחלות הקשורות להתמכרות לסמים ולאלכוהול.

השכלה וניסיון עבודה: בשנת 1969 התחיל את לימודיו בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת וילנה. בשנת 1975 סיים את לימודיו בפקולטה לרפואה של המכון הרפואי השלישי במוסקבה. בשנת  1976 סיים קורס ההתמחות בפסיכיאטריה. בשנות 1978 - 1980-  עובד מכון המחקר של המכון ...