גמילה

ביקורות שיקום מסמים – אלה ולדיסלב

ביקורות לצוות מרכז גמילה פניקס Отзывы центру реабилитации "Феникс" Благодарим центр реабилитации "Феникс" за помощь и поддержку нашему сыну Карпенко Евгению. Столкнувшегося с большой проблемой алкоголизма. С вашей помощью мы обрели надежду на будущее. Особо хотим выразить ...